Εἰμαστε μια ομάδα φίλων, που μας αρέσει το χορτοφαγικό φαγητό και μας αρέσει, επίσης, να σας φροντίζουμε