Seitan Gyros

Seitan gyros with roasted vegetables, fresh leaves, tomato, sauce