προσθεστε:

Τυρί  + €1,00    Πατάτες  + €2,00    Ψωμἰ GF  + €2,00