Κουρκουμας Latte

€3,00

Τσαι Latte

€3,00

Κακαο

€3,00

Καφες Latte

€2,50

Fredo Espresso / Cappuccino

€2,00 / €2,50

Cappuccino Μονο / Διπλο

€2,00 / €2,50

Espresso Μονο / Διπλο

€1,50 / €2,00